Visumoverzicht

Soort visum of dienstMinimum eisenOpmerkingen
Zakenvisum (Non-immigrant B)De aanvrager dient in dienst te zijn van een actieve "Company Limited" (Thaise B.V.), met een kantoor en het vereiste aantal Thaise werknemers (op dit moment 4).De voorwaarden het registratiecertificaat van het bedrijf dienen te worden gecontroleerd. Het kan zijn dat er aanvullende kosten gemaakt moeten worden voor boekhouding, belastingen enz. De in rekening gebrachte bedragen zullen in overeenkomst zijn met de afrekeningen van de desbetreffende overheidsinstanties.
Visum voor gehuwden (Non-immigrant O)De aanvrager dient wettelijk gehuwd te zijn met een Thaise onderdaan. Als het huwelijk in het buitenland is gesloten, dienen alle documenten naar het Thais te worden vertaald en gelegaliseerd te zijn volgens de regelgeving van het land waar het huwelijk is gesloten.
Visum voor gepensioneerden (Non-immigrant O)Minimum leeftijd: 50 jaar. De aanvrager dient een kopie te overleggen van een rekeningoverzicht van een Thaise bankrekening met een saldo van tenminste 800.000 Thais Baht, of een inkomensverklaring met een uit het buitenland afkomstig inkomen van het equivalent van tenminste 70.000 Thaise Baht per maand. Alle documenten dienen door de Ambassade van het land van herkomst van de aanvrager te worden gelegaliseerd.
Vrijwilliger (Vereniging, Stichting)De aanvrager dient documenten te overleggen die aantonen dat hi/zij daardwerkelijk actief is als vrijwilliger voor de organisatie die in de aanvraag is vermeld.
Educatief visum-
Omzetten van een ander soort visum naar een Non-immigrant visumDe aanvrager dient in het bezit te zijn van een toeristenvisum of een ander soort visum dat hem/haar recht geeft op een verblijf van tenminste 30 dagen in het Koninkrijk Thailand.Het zal niet meer nodig zijn om het land iedere 90 dagen te verlaten. In plaats hiervan dient de houder zich wel iedere 90 dagen te melden bij een kantoor van de Thaise Immigratie.

*** Opmerking ***

Wij kunnen zorgen voor het aanvragen of verlengen van alle hierboven genoemde visa. Als iemand echter in het bezit is van een toeristenvisum, zal dit eerst omgezet moeten worden in een ander soort visum.